Poziv

Poštovani i dragi kolegice i kolege,
dragi prijatelji

Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, koji zajedno organiziraju Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatska udruga medicinskih sestara Društvo nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega uz pokroviteljstvo Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske.

Iskreno vjerujemo da će ovaj skup biti uspješan prvenstveno radi izbora tema koje su danas u središtu interesa kada je u pitanju nadomještanje bubrežne funkcije. U programu će sudjelovati svi najznačajniji stručnjaci koji se bave nefrologijom u našoj zemlji i šire, a multidisciplinarnim pristupom nadamo se privući i suradne struke koji se svakodnevno u svojem radu susreću s ovim problemom.

DiaTransplant 2018 održat će se u Opatiji od 11.-14. listopada 2018. godine.

Ovaj sada već tradicionalan Simpozij, ostaje trajni svjedok napretka nefrološke, urološke i drugih struka koje skrbe o bolesnicima sa završnim stadijem bubrežne bolesti postupcima nadomještanja bubrežne funkcije u Rijeci i Republici Hrvatskoj. Gdje god da radite i djelujete, iskoristite priliku te se odmaknite od vaše dnevne rutine, kako biste otkrili nove pristupe te se bolje upoznali sa naučenim, ali prije svega kako biste se povezali te vratili kući s novim znanjima, uvidom i idejama, motivirani za svoj rad.

Tijekom Simpozija, kroz cjeline organizirane na teme hemodijalize, peritonejske dijalize, transplantacije bubrega, rijetkih bolesti - Fabrijevoj bolesti kojoj je ove godine posvećen međunarodni satelitski simpozij, sudionici će imati priliku čuti novosti i preporuke za dobru medicinsku praksu te priliku da u raspravi iznesu vlastite stavove i iskustva.

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem i prikazom svog rada doprinesete uspjehu ovog DiaTransplanta. Posebno pozivamo mlade kolegice i kolege kao i studente da sudjeluju u stručnom programu za mlade i studente. Svi Vaši sažeci su dobrodošli.

Na kraju, Opatija kao jedan od najljepših gradova na Mediteranu, nudi prijateljsku i srdačnu atmosferu, zajedno uz svoju arhitekturu i bogatu kulturu.

Radujemo se što ćete svojim dolaskom učiniti ovaj naš skup vrijednijim. Srdačan pozdrav do skorog susreta u Opatiji!

Predsjednik simpozija DiaTransplant 2018
Prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med.

Odbori

Organizacija simpozija

 • Predsjednik:
  • prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med.
 • Tajnik:
  • prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med.

Organizatori

 • Klinički bolnički centar Rijeka
  • Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, Klinika za internu medicinu
  • Klinika za urologiju, Referentni centar za transplantaciju bubrega MZRH
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Katedra za internu medicinu
  • Katedra za urologiju
 • Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
 •  
 • Hrvatska udruga medicinskih sestara, Društvo nefrologije, dijalize i transplantacije

Mjesto održavanja

 • Kongresni centar Conference Park 25/7
 • Amadria Park Grand hotel 4 opatijska cvijeta
 • Ul. Nikole Tesle 5, HR-51410 Opatija

Pokrovitelj

 • Akademija Medicinskih Znanosti Hrvatske
 • Sveučilište u Rijeci

Organizacijski odbor

 • Bosiljka Devčić, mag. med. techn.
 • prim. dr. sc. Nikola Janković, dr. med.
 • prof. dr. sc. Mladen Knotek, dr. med.
 • Gordana Novaković, mag. med. techn.
 • prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med.
 • prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
 • Božidar Vujičić, dr. med.

Programski odbor

 • prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med.
 • prof. dr. sc. Jerko Barbić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Nikolina Bašić-Jukić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Krešimir Galešić, dr. med.
 • Mladen Ivanovski, dr. med.
 • prof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med.
 • prof. dr. sc. Petar Kes, dr. med.
 • prim. Dragan Klarić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Mladen Knotek, dr. med.
 • doc. dr. sc. Mario Laganović, dr. med.
 • doc. dr. sc. Vesna Lovčić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Dragan Ljutić, dr. med.
 • doc. dr. sc. Dean Markić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Lidija Orlić, dr. med.
 • Branka Sladoje-Martinović, dr.med.
 • doc. dr. sc. Josip Španjol, dr. med.
 • prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.
 • doc. dr. sc. Stela Živčić-Ćosić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Željko Župan, dr. med.

Stručni odbor – studentski simpozij

 • prof. dr. sc. Nikolina Bašić-Jukić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med.
 • Vesna Furić-Čunko, dr. med.
 • Ita Jelić, dr. med.
 • Ivo Jeličić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Lidija Orlić, dr. med.
 • Martina Pavletić-Peršić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med.
 • Valentino Rački, dr. med.
 • Jelena Šimić, dr. med.
 • Tea Vrdoljak-Margeta, dr. med.
 • Božidar Vujičić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Lada Zibar, dr. med.

Glavni program

Četvrtak, 11. listopada 2018

Dvorana Royal

 • 16:00 - 19:30
  Registracija
 • 19:30 - 21:00 Otvaranje i dobrodošlica

Dvorana 0ABC

 • Izložba farmaceutske industrije
  (Četvrtak, 11. listopada 2018. - Nedjelja 14. listopada 2018.)
 

Petak, 12. listopada 2018.

Dvorana 1ABC

 • 08:00 – 10:00
  Tematska cjelina 1
  Transplantacija bubrega
  Predsjedavajući: Nikolina Bašić-Jukić, Mladen Knotek
  • 08:00 – 08:30
   Nikolina Bašić-Jukić (Zagreb, Hrvatska)
   Transplantacija bubrega u Hrvatskoj – 10 godina članstva u Eurotransplantu
  • 08:30 – 09:10
   Hans Sollinger (Wisconsin, USA)
   Highlights in Renal Transplantation
  • 09:10 – 09:40
   Mladen Knotek (Zagreb, Hrvatska)
   Izazovi u transplantaciji bubrega
  • 09:40 – 10:00
   Lada Zibar (Osijek, Hrvatska)
   Etičke dileme u liječenju pacijenta Jehovinog svjedoka
 • 10:00 – 10:30
  Pauza za kavu
  (Dvorana 0ABC)
 • 10:30 – 13:15
  Simpoziji farmaceutske industrije
 • 10:30 – 11:15
  Simpozij Abbvie
  Nove mogućnosti liječenja poremećaja u KBB

  Predsjedavajući: Sanjin Rački, Tajana Filipec-Kanižaj
  • 10:30 – 10:35
   Sanjin Rački (Rijeka, Hrvatska)
   Važnost liječenja bolesnika zaraženih virusnim hepatitisom C sa kroničnom bolesti bubrega
  • 10:35 – 10:55
   Tajana Filipec-Kanižaj (Zagreb, Hrvatska)
   Terapijske opcije u liječenju bolesnika sa kroničnom bolesti bubrega zaraženih virusnim hepatitisom C
  • 10:55 – 11:15
   Sanjin Rački (Rijeka, Hrvatska)
   Aktivacija receptora za vitamin D – ključ u liječenju poremećaja mineralnog metabolizma u kroničnoj bubrežnoj bolesti
 • 11:30 – 12:00
  Simpozij Agmar
  Suvremene membrane i postupci u dijalizi

  Predsjedavajući: Dragan Ljutić, Dragan Klarić
  • 11:15 – 11:30
   Sanjin Rački (Rijeka, Hrvatska)
   „Extended hemodialysis“ (HDx) – nova tehnologija susreće kliničke potrebe
  • 11:30 – 11:40
   Rasprava
  • 11:40 – 11:55
   Karmela Altabas (Zagreb, Hrvatska)
   Regionalna citratna antikoagulancija kod CRRT
  • 11:55 – 12:00
   Rasprava
 • 12:45 – 13:15
  Simpozij Astellas Prave promjene dovode do boljeg ishoda – upoznajte Maria
  Predsjedavajući: Sanjin Rački
  Predavač: Bojana Maksimović (Zagreb, Hrvatska)
 • 13:15 – 14:15
  Tematska cjelina 2
  Transplantacija bubrega
  Predsjedavajući: Stela Živčić-Ćosić, Miha Arnol
  • 13:15 – 13:35
   Jadranka Buturović-Ponikvar (Ljubljana, Slovenija)
   Važnost liječenja bolesnika zaraženih virusnim hepatitisom C sa kroničnom bolesti bubrega
  • 13:35 – 13:55
   Radomir Naumović (Beograd, Srbija)
   Uloga terapijske izmjene plazme u liječenju nefroloških bolesti i transplantaciji bubrega
  • 13:55 – 14:15
   Lidija Orlić (Rijeka, Hrvatska)
   Transplantacija bubrega u starijoj dobi
 • 14:15 – 15:00
  Pauza za ručak
 • 15:00 – 16:30
  Tematska cjelina 3
  Kronična bubrežna bolest
  Predsjedavajući: Krešimir Galešić, Mario Laganović
  • 15:00 – 15:20
   Damjan Kovač (Ljubljana, Slovenija)
   Kardiovaskularne komplikacije u KBB
  • 15:20 – 15:40
   Halima Resić (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
   Epidemiologija KBB – mjerenje GFR
  • 15:40 – 16:00
   Ingrid Prkačin (Zagreb, Hrvatska)
   Liječenje anemije u KBB
  • 16:00 – 16:20
   Sanja Klobučar-Majanović (Rijeka, Hrvatska)
   Liječenje dijabetičara sa KBB, novosti u inzulinskoj terapiji
 • 16:30 – 17:00
  Pauza za kavu
  (Dvorana 0ABC)
 • 17:00 – 18:10
  Tematska cjelina 4
  Slobodne teme - transplantacija
  Predsjedavajući: Josip Španjol, Branka Sladoje-Martinović Predavanje 10 min, rasprava 2 min
  1. U-T1 Spontaneous clearance of hepatitis C infection in renal transplant recipients
   Nikolina Bašić-Jukić, Vesna Furić-Čunko
   KBC Zagreb
  2. U-T2 Gastrointerstinal tumors in kidney transplant recipients
   Danilo Radunović, Vesna Furić Čunko, Ivana Jurić, Lea Katalinić, Ines Mesar, Vladimir Prelević, Ljubica Bubić Filipi, Nikolina Bašić Jukić
   Clinical Hospital Center Zagreb
  3. U-T3 Making kidney transplantation more available – is there room for improvement?
   Vesna Furić Čunko, Nikolina Bašić Jukić
   KBC Zagreb
  4. U-T4 Učestalost malignoma nakon transplantacije u bolesnika s transplantiranim bubregom u splitsko-dalmatinskoj županiji 
   Josipa Radić1, Željka Čuljak2
   1Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Split
   2Zavod za hitnu medicinu Splitsko - dalmatinske županije
  5. U-T5 En-bloc transplantacija bubrega
   Josip Španjol1, Romano Oguić1, Kristian Krpina1, Antun Gršković1, Dražen Rahelić1, Nino Rubinić1, Mauro Materljan1, Lidija Orlić2, Ivan Bubić2, Dean Markić1
   1Klinika za urologiju, KBC Rijeka
   2Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, KBC Rijeka
  6. U-T6 Arteriovenska fistula u poslijetransplantacijskom razdoblju
   Dean Markić1, Kristian Krpina1, Antun Gršković1, Dražen Rahelić1, Nino Rubinić1, Mauro Materljan1, Ivan Vukelić1, Lidija Orlić2, Josip Španjol1
   1Klinika za urologiju, KBC Rijeka
   2Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, KBC Rijeka
 • 18:10 – 19:00
  Tematska cjelina 5
  Slobodne teme - ostalo
  Predsjedavajući: Dubravka Mihaljević, Ninoslav Leko Predavanje 10 min, rasprava 2 min
  1. U-O1 Vitamin d and cardiovascular complication in chronic kidney disease
   Vedad Herenda, Damir Rebić, Aida Hamzić-Mehmedbašić, Elnur Tahirović
   Klinika za KV bolesti, KCU Sarajevo
  2. U-O2 Fibromuscular dysplasia (FMD) - case report
   Danilo Radunović, Živka Dika, Ivana Abramović, Dražen Perkov, Bojan Jelakovi
   Clinical Hospital Center Zagreb
  3. U-O3 Endemska nefropatija -NAK- u hrvatskom žarištu nekad i sada; postoji li uopće hrvatsko endemsko žarište
   Ninoslav Leko1, Nikolina Bukal 1, Zvonimir Bosnić 1, Marijana Kovačević 1, Nino Leko 2, Bojan Jelaković 3
   1OB "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod 2Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 3Klinički bolnički centar Zagreb
  4. U-O4 Plazmafereza kod trombotske trombocitopenične purpure
   Dragan Klarić, Petra Grbić Pavlović, Dario Nakić, Danijela Santini- Dušević, Lada Gilić Šipicki
   Opća bolnica Zadar
 

Subota, 13. listopada 2018.

Dvorana 1ABC

 • 08:30 – 10:00
  Tematska cjelina 6
  Hemodijaliza
  Predsjedavajući: Vesna Lovčić, Enisa Mešić
  • 08:30 – 08:50
   Bojan Jelaković (Zagreb, Hrvatska)
   Hipertenzija u bolesnika na hemodijalizi
  • 08:50 – 09:10
   Dario Nakić (Zadar, Hrvatska)
   Komplikacije pristupa krvotoku za HD – kateteri danas?
  • 09:10 – 09:30
   Marijana Gulin (Šibenik, Hrvatska)
   Cijepljenje dijaliznih bolesnika
  • 09:30 – 09:50
   Ivana Jurić (Zagreb, Hrvatska)
   Hemodijaliza u osoba starije dobi
 • 10:00 – 10:30
  Pauza za kavu
  (Dvorana 0ABC)
 • 10:30 – 13:30
  Tematska cjelina 7
  Regional Symposium on Fabry disease
  Supported by Shire (Gold sponsor); Sanofi (Gold sponsor); Amicus (Bronze sponsor) and Protalix (Sponsor)
  In collaboration with Fabry Center Slovenj Gradec, Slovenia
  Programme in English language

  Chair: Bojan Vujkovac, Božidar Vujičić, Vladimira Vuletić
  • 10:30 – 10:40
   Welcome - Božidar Vujičić and Bojan Vujkovac
  • 10:40 – 11.00
   Alberto Ortiz (Madrid, Spain)
   Pathophysiological mechanisms of Fabry disease
  • 11:00 – 11:20
   Mehdi Namdar (Geneve, Switzerland)
   Cardiologist view: How to diagnose and when to treat a patient with Fabry disease?
  • 11:20 – 11:40
   Juan Politei (Buenos Aires, Argentina)
   Neurologist view: How to diagnose and when to treat a patient with Fabry disease?
  • 11:40 – 12:00
   Bojan Vujkovac (Slovenj Gradec, Slovenija)
   Nephrologist view: How to diagnose and when to treat a patient with Fabry disease?
  • 12:00 – 12:30
   Joao Paulo Oliveira (Porto, Portugal)
   Overview of treatment options for Fabry disease
  • 12:30 – 12:45
   Vanja Bašić-Kes, Zagreb, Hrvatska
   Management of Fabry disease in Croatia
  • 12:45 – 13:00
   Božidar Vujičić (Rijeka, Hrvatska)
   Diagnostics, treatment and management in countries of South East Europe
  • 13:00 – 13:30
   Coffee with Fabry experts
 • 14:15 – 15:00
  Pauza za ručak
 • 14:15 – 14:45
  Tematska cjelina 8
  PREZENTACIJE KNJIGA
  Predsjedavajući: Sanjin Rački, Dragan Ljutić
  • 14:15 – 14:30
   Hemodijaliza
   Nikolina Bašić-Jukić i sur.
  • 14:30 – 14:45
   Akutna ozljeda bubrega
   Petar Kes i sur.
 • 14:45 – 15:30
  Dvorana 2BCD
  Tematska cjelina 9
  Prezentacije e-postera
  Predsjedavajući:
  P-D1 – P-D8: Jerko Barbić, Dijana Borić-Škaro
  P-D9 – P-D15; P-T1: Josipa Radić, Ivan Barišić
  P-T2 – P-T11: Ljubica Bubić-Filipi, Branislav Čingel
  P-O1 – P-O8: Jelenko Lazić, Danica Galešić-Ljubanović
  Medicinske sestre i tehničari (RN-P1 – RN-P3): Željka Vidić, Dubravka Mandić, Ines Kantura
 • 15:30 – 16:30
  Tematska cjelina 10
  Akutna ozljeda bubrega
  Predsjedavajući: Petar Kes, Rafael Ponikvar
  • 15:30 – 16:10
   Petar Kes (Zagreb, Hrvatska)
   Akutna ozljeda bubrega
  • 16:10 – 16:30
   Kazimir Juričić (Rijeka, Hrvatska)
   Kontinuirano nadomještanje bubrežne funkcije u jedinici intenzivnog liječenja – pogled intenziviste
 • 16:30 – 17:00
  Pauza za kavu
  (Dvorana 0ABC)
 • 17:00 – 18:00
  Tematska cjelina 11
  Peritonejska dijaliza
  Predsjedavajući: Vesna Furić-Čunko, Dean Markić
  • 17:00 – 17:20
   Karmela Altabas (Zagreb, Hrvatska)
   „Inkrementalna“ peritonejska dijaliza
  • 17:20 – 17:40
   Dragan Klarić (Zadar, Hrvatska)
   Asistirana peritonejska dijaliza
  • 17:40 – 17:55
   Damir Rebić, Aida Hamzić-Mehmedbašić, Vedad Herenda, Edina Hasanagić, Amira Srna  Klinika za nefrologiju KCU Sarajevo, BiH
   U-D1 Čimbenici rizika oboljenja srčanožilnoga sustava kod bolesnika na kontinuiranoj ambulatornoj peritonejskoj dijalizi 
 • 18:00 – 19:00
  Tematska cjelina 12
  Slobodne teme – dijaliza
  Predsjedavajući: Tomislav Filipović, Žarko Belavić Predavanje 10 min, rasprava 2 min
  1. U-D2 Prognostic biomarkers of dialysis and mortality in acute heart failure and/or acute coronary syndrome 
   Aida Hamzić-Mehmedbašić, Damir Rebić, Amina Valjevac, Vedad Herenda
   Klinika za nefrologiju, KCU Sarajevo
  2. U-D3 Etelkacetid u liječenju sekundarnog hiperparatireoidizma, naša prva iskustva 
   Draško Pavlović, Boris Kudumija, Sonja Dits, Ivančica Hršak 
   Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum
  3. U-D4 Vascular access for hemodialysis in Republic of Macedonia 
   Petar Dejanov, Vesna Gerasimovska,  Vladimir Pusevski, Nikola Gjorgjievski 
   Clinic of Nephrology, Medical Faculty Skopje
  4. U-D5 Correlation of nutritional status markers with arterial stifness in mainentance hemodialysis patients - a pilot study 
   Josipa Radić1, Tanja Iilić Begović1, Leida Tandara1, Darko Modun2 
   1University Hospital Centre Split
   2University of Split School of Medicine
  5. U-D6 Utjecaj terapijskih vježbi i elektromišićne stimulacije (ES) na funkcionalnu sposobnost donjih ekstremiteta u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi 
   Petra Kovačević1, Romano Oguić1, Kristian Krpina1, Antun Gršković, Karmela Altabas, Simeon Grazio, Karla Kovačević
   1Klinika za urologiju, KBC Rijeka
   2Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, KBC Rijeka

Paralelni program

10. simpozij medicinskih sestara i tehničara društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega

Petak, 12. listopada 2018.

Dvorana 2A

 • 08:00 - 08:30
  Pozdravna riječ
 • 08:30 – 10:00
  Dvorana 2A
  Tematska cjelina RN1
  Od zdravstvene njege do menadžmenta
  Predsjedavajući: Gordana Novaković, Ljiljana Ujević, Bosiljka Devčić
  • 08:30 – 08:45
   Marija Gilja, Poliklinika Sveti Duh II, Zagreb
   Upravljanje starijom radnom snagom: izazovi za rukovoditelje u sestrinstvu
  • 08:45 – 09:00
   Ivančica Dugonjić Levanić, Mario Dugonjić, Bosiljka Devčić, KBC Rijeka
   Dijetetski pristup u liječenju arterijske hipertenzije – DASH dijeta
  • 09:00 – 09:15
   Anamaria Rundić, Vesna Babić, Marina Colić, Božidar Vujičić, Ivan Bubić, Sanjin Rački, Bosiljka Devčić, KBC Rijeka
   Postupci za sprječavanje rizika prijenosa infekcije virusom HIV-a u bolesnika liječenih postupcima nadomještanja bubrežne funkcije
  • 09:15 – 09:30
   Mirna Lovrić, Ljiljana Ujević, Saša Huić, Lada Zibar, KBC Osijek
   Zadaće medicinske sestre pri izvođenju postupka biopsije bubrega
  • 09:30 – 09:45
   Mihaela Hoti, Bosiljka Devčić, Lidija Orlić, KBC Rijeka
   Usporedba troškova liječenja u bolesnika koji započinju nadomjesno bubrežno liječenje
  • 09:45 – 10:00
   Latinka Lesica, Bosiljka Devčić, KBC Rijeka
   Važnost imunizacije u incidenciji oboljenja
 • 10:00 – 10:30
  Pauza za kavu
  (Dvorana 0ABC)
 • 10:30 – 13:15
  Dvorana 1ABC
  Simpoziji farmaceutske industrije
 • 13:15 – 14:15
  Dvorana 2A
  Tematska cjelina RN2
  Edukacijske metode
  Predsjedavajući: Vesna Babić, Renata Balić, Ksenija Jozić
  • 13:15 – 13:30
   Mandica Mandalinić, KBC Split
   Poteškoće u edukaciji bolesnika na peritonejskoj dijalizi
  • 13:30 – 13:45
   Sanja Benić, Danijela Ćosić, KBC Zagreb
   Edukacija bolesnika na peritonejskoj dijalizi
  • 13:45 – 14:00
   Renata Balić1, Kristina Fišter2
   1KBC Zagreb
   2Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu
   E-usavršavanje znanja o peritonejskoj dijalizi
  • 14:00 – 14:15
   Vesna Babić, Anamaria Rundić, Marina Colić, Božidar Vujičić, Sanjin Rački, Bosiljka Devčić, KBC Rijeka
   Edukacija bolesnika – stilovi učenja odraslih osoba
 • 14:15 – 15:00
  Pauza za ručak
 • 15:00 – 16:30 Dvorana 2A
  Tematska cjelina RN3
  Peritonealna dijaliza
  Predsjedavajući: Marina Colić, Ines Kantura, Silvija Vladisavljević
  • 15:00 – 15:15
   Nadica Doboš, Kirkomerc d.o.o. Zagreb
   Ključni parametri uspješne PD-a
  • 15:15 – 15:30
   Ines Kantura,  Martina Peharec, KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb
   Procjena boli nakon postavljanja peritonejskog katetera
  • 15:30 – 15:45
   Ksenija Jozić, Marina Colić, Vesna Babić, Anamaria Rundić, Božidar Vujičić, Ivan Bubić, Sanjin Rački, Bosiljka Devčić, KBC Rijeka
   Holistički pristup bolesniku s kroničnim bubrežnim zatajenjem koji se liječi postupcima peritonealne dijalize
  • 15:45 – 16:00
   Antonija Tomas, Kirkomerc d.o.o. Zagreb
   Brinući o bolesniku brinemo o okolišu
  • 16:00 – 16:15
   Bosiljka Devčić,  Božidar Vujičić,  Daniel Viktor Šimac, Anamaria Rundić, Vesan Babić, Lela Nedeljković, Marina Colić, Ivan Bubić, Lidija Orlić, Sanjin Rački, KBC Rijeka
   Da li strukturirana predijalizna edukacija (PEP) može utjecati na izbor nadomjesnog bubrežnog liječenja?
  • 16:15 – 16:30
   Bosiljka Devčić, Božidar Vujičić, Daniel Viktor Šimac, Ivan Bubić, Lidija Orlić, Mihaela Hoti, Ksenija Jozić, Sanjin Rački, KBC Rijeka
   Predijalizna edukacija, modaliteti liječenja i ishodi u starijih bubrežnih bolesnika
 • 16:30 – 17:00
  Pauza za kavu
  (Dvorana 0ABC)
 • 17:00 – 18:30
  Dvorana 2A
  Tematska cjelina RN4
  Slobodne teme
  Predsjedavajući: Mirjana Mihalić, Marina Padelin, Dubravka Mandić
  • 17:00 – 17:15
   Ivan Nižić, Antonija Popović, KBC Rijeka
   Liječenje bolesnika sa hemofilijom u kojeg je učinjena transuretralna resekcija prostate – prikaz slučaja
  • 17:15 – 17:30
   Davorka Marinić, Tanja Trtalj, Opća bolnica "dr. Ivo Pedišić" Sisak
   Psihološki aspekti bolesnika na dijalizi
  • 17:30 – 17:45
   Mirjana Mihalić, Živka Dika, KBC Zagreb
   Fibromuskularna displazija - prikaz slučaja
  • 17:45 – 18:00
   Marina Colić, Ivana Mikolašević, KBC Rijeka
   Povezanost nealkoholne masne bolesti jetre i kronične bubrežne bolesti
  • 18:00 – 18:15
   Vesna Babić, Ivana Mikolašević, Bosiljka Devčić, Lidija Orlić, Sandra Milić, KBC Rijeka
   Metabolički sindrom i kronična bubrežna bolest
 

Subota, 13. listopada 2018.

Dvorana 1ABC

Hotel Agava
Hotel Agava
Hotel Royal
Hotel Royal
Hotel Royal
Hotel Royal
Opatija
Royal Beach
Royal Beach
Royal Hall

Opće obavijesti

Mjesto održavanja

Kongresni centar Conference Park 25/7
Amadria Park Grand hotel 4 opatijska cvijeta
Ul. Nikole Tesle 5, HR-51410 Opatija

Smještaj

Hotel Camelia i Vila Royal

 • Paket od 3 polupansiona po sobi, uključuje boravišnu pristojbu i PDV
 • Jednokrevetne sobe: 2.850,00 kn
 • Dvokrevetne sobe: 4.572,00 kn

Le Jardin / Hotel Continental / Hotel Agava

 • Paket od 3 polupansiona po sobi, uključuje boravišnu pristojbu i PDV
 • Jednokrevetne sobe: 2.520,00 kn
 • Dvokrevetne sobe: 4.170,00 kn

Hotel Royal

 • Paket od 3 polupansiona po sobi, uključuje boravišnu pristojbu i PDV
 • Jednokrevetne sobe: 3.405,00 kn
 • Dvokrevetne sobe: 5.400,00 kn

Tehnički organizator je rezervirao smještaj za sudionike Simpozija. Sobe će se popunjavati po principu tko prvi, njegova djevojka. Ukoliko želite dijeliti sobu s kolegom, molimo naznačite njezino/njegovo ime na obrascu prilikom registracije. Rezervacije je potrebno učiniti najkasnije do 31. kolovoza 2018. Nakon navedenog datuma, smještaj ne možemo garantirati.

Službeni jezici 

 • Hrvatski i engleski
 • Molimo predavače da pripreme slajdove na engleskom jeziku

Znanstveni program

Simpozij će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Teme

 • Hemodijaliza
 • Peritonejska dijaliza
 • Transplantacija
 • Fabrijeva bolest
 • Dijabetes u kroničnoj bubrežnoj bolesti
 • Slobodne teme

Sažeci

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka.

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji, Conventus Credo, i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

Upute za pisanje sažetaka 

 • sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • opseg sažetka: do 300 riječi
 • font za pisanje sažetka: Arial 10 pts
 • naslov sažetka pisati velikim slovima: Arial 12 pts
 • ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
 • prezime i inicijal imena autora i koautora bez titula
 • maksimalno 10 koautora
 • naziv institucije, grada i države autora i koautora
 • e-mail adresa autora
 • tekst sažetka: ciljevi, materijali i metode, rezultati i zaključak
 • originalni sažeci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

Upute za slanje sažetaka

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca koji je dostupan ovdje.

Molimo da pratite upute za slanje sažetaka korak po korak. Molimo da ne šaljete više kopija istog sažetka.

Dobit ćete potvrdu da je Vaš sažetak prosljeđen na ocjenu zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo da sačuvate taj broj i pozovete se na njega u korespodenciji vezanoj uz sažetak.

Rok za slanje sažetaka: 15. kolovoza 2018.

Upute za predavače

 • Plenarna predavanja: 20 minuta
 • Pozvana predavanja: prema programu
 • Usmena izlaganja najboljih radova: 7 minuta za izlaganje + 3 minute za raspravu

Tehnička oprema

Ljubazno molimo predavače da radi provjere ispravnosti predaju medij s predavanjem tehničaru Kongresnog tima najmanje 2 sata prije termina predavanja.

SLIDE CORNER gdje možete predati prezentacije, bit će označen i vidljiv u blizini registracijskog stola i plenarne dvorane.

Posteri

Izlaganje postera: elektronička forma - PPT ili PDF oblik MS Office

Kotizacije

 • Liječnici: 2.500,00 kn
 • Specijalizanti, medicinske sestre i tehničari članovi HUMS-a: 1.500,00 kn
 • Medicinske sestre i tehničari nečlanovi: 1.600,00 kn
 • Osobe u pratnji: 1.300,00 kn
 • Sponzorsko osoblje: 1.500,00 kn
 • Studenti: gratis 

Kotizacija uključuje: nazočnost stručnom programu Simpozija; Kongresne materijale - program, knjiga sažetaka, kongresna torba, akreditacija; nazočnost na domjenku dobrodošlice, zajedničkoj večeri, ručku i pauzama za kavu.

Otkazivanje sudjelovanja

Sudionici koji do 10. rujna 2018. pismenim putem Kongresnoj agenciji otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Kongresa ostvariti povrat uplaæene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 10% administrativnih troškova. Sudionici koji nakon 10. rujna 2018. žele otkazati sudjelovanje, neće moæi ostvariti povrat uplaćenog iznosa.

Izložba

Za vrijeme trajanja Simpozija organizirat će se izložba proizvođača opreme, uređaja i proizvoda te ostalih tvrtki vezanih uz nadomještanje bubrežne funkcije i ostale oblike liječenja. Više informacija o načinu sudjelovanja dostupno je u Ponudi za sponzore i izlagače. Za sve dogovore o sudjelovanju na izložbi i oglašavanju u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati Kongresnu agenciju. 

Registracijski desk

Registracijski desk će početi s radom pola sata prije početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka predavanja.

Pismo poziva

Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje na Simpoziju, molimo uputiti zahtjev Kongresnoj agenciji na e-mail: danijela@conventuscredo.hr. Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

Službene oznake

Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (akreditacije) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa Simpozija.

Osiguranje

Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon Simpozija. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije za Simpozij, sudionik prihvaća ovu odredbu.

Mobiteli

Sudionici se mole da isključe svoje mobitele u prostorijama u kojima se održavaju predavanja.

Internet

Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Simpozija.

Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju

Sudjelovanje na Simpoziju bodovat će se sukladno Pravilnicima strukovnih komora.

Sukladno Pravilniku o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore, sudjelovanje liječnika će se bodovati s 16 bodova za aktivno sudjelovanje te 11 bodova za pasivno sudjelovanje. Sudjelovanje medicinskih sestara će se bodovati sukladno Pravilniku o trajnom usavršavanju Hrvatske komore medicinskih sestara.

KONTAKT

Tehnički organizator